Zmiana numerów alarmowych

Od 20 kwietnia rozpocznie się w Małopolsce proces przełączania numeru alarmowego straży pożarnej 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112. W pierwszej kolejności zmiany zostaną wprowadzone na terenie Krakowa, potem stopniowo obejmą całe województwo. W Małopolsce proces ten powinien zakończyć się 27 kwietnia 2021 r. Po wybraniu numeru 998 nie zgłosi się jak do tej pory straż pożarna tylko operator WCPR w Krakowie „Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego”.