Uroczyste przekazanie sztandaru dla Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olkuszu