100-lecie Związku OSP RP

W dniu 8 września 2021 roku związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzi 100 – lecie swej działalności.

Z tej okazji w miniony weekend w całym kraju organizowane były uroczyste obchody tej okrągłej rocznicy. Pierwszy Ogólnopaństwowy Zjazd Delegatów Straży Pożarnych odbył się 8 i 9 września 1921 roku w Warszawie. Pierwszym prezesem został wybrany Bolesław Chomicz. Funkcje Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 roku pełni Waldemar Pawlak. Edward Siarka jest Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce. W powiecie olkuskim funkcje Prezesa ZPOSP RP pełni obecnie druh Grzegorz Ziarno.