Zjazd Oddziału Gminnego OSP w Rodakach

Informujemy wszystkich delegatów gminnych OSP, że w dniu 23 października o godzinie 11.00 w remizie OSP Rodaki, odbędzie się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminny Klucze. W tym roku będzie to zjazd sprawozdawczo – wyborczy, na którym będziemy wybierać nowy zarząd gminny OSP.

Obecny zarząd ma skład:

  • Prezes Andrzej Janik
  • Komendant Gminny Jan Mól
  • W-ce Prezes Leon Pacia
  • W-ce Prezes Sylwester Kajda
  • Skarbnik Iwona Adamuszek
  • Sekretarz Paweł Kotania