Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP.

23 października w remizie OSP Rodaki odbył się Zjazd Oddziału Gminnego OSP RP z Klucz. Przybyło na niego 29 delegatów ze wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Klucze oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Komendant powiatowy PSP w Olkuszu bryg. mgr Zbigniew Wrzesień, Prezes Zarządu Powiatowego OSP Grzegorz Ziarno, Dyrektor Biura Poselskiego Jacka Osucha Michał Zasucha.

Po wyborze przewodniczącego i prezydium zostały oczytane sprawozdania z działalności za lata 2016-2020. I tak kilka danych w gminie Klucze jest 371 druhów, w tym 291 mężczyzn i 80 kobiet, 12 wspierających oraz 15 honorowych. Następnie został wybrany nowy zarząd w składzie:

  • Prezes Andrzej Janik
  • Komendant Gminny Jan Mól
  • W-ce Prezes Adam Myszor
  • W-ce Prezes Tomasz Hyla
  • Skarbnik Iwona Adamuszek
  • Sekretarz Jakub Kargól

Członkowie Prezydium: Ryszard Kamionka, Michał Banyś, Stanisław Oruba, Leon Pacia.
Do zjazdu powiatowego zostali wybrani delegaci: Andrzej Janik, Jan Mól, Radosław Karolczyk, Tomasz Hyla, Jarosław Płonka, Radosław Murias, Michał Bromblik.