Podziękowanie za dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rodaki

W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rodakach pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Rodaki.

Wasze udzielone wsparcie pozwoliło nam na zakup wozu pożarniczego marki Renault D16 4×4 którego wykorzystanie wpłynie bardzo korzystnie na poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie naszej miejscowości Rodaki jak i całej Gminy Klucze.