Uzbrajanie nowego wozu

W piątek po południu druhowie z OSP Rodaki uzbroili nowo pozyskany samochód strażacki. Większość sprzętu została przełożona ze starego Jelcza. Dzięki temu nowy wóz jest już gotowy do prowadzenia działań bojowych.