VI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OP w Olkuszu

27 listopada 2021 roku odbył się VI Sprawozdawczo Wyborczy Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olkuszu.

Gospodarzem tegorocznego spotkania była gmina Bukowno. Przybyli na niego delegaci z całego powiatu oraz zaproszeni goście, wśród których byli Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Starosta Powiatu Olkuskiego Bogusław Sobczyk, Komendant PSP z Olkusza bryg. mgr Zbigniew Wrzesień, V-ce Prezes Oddziału Wojewódzkiego Leszek Zięba, Kierownik OW ZOSP RP woj. Małopolskiego Tomasz Nowak oraz wielu innych. Rozpoczęcie Zjazdu zapoczątkowało odegranie hymnu ZOSP RP „Rycerze Floriana”, oraz powitanie wszystkich zebranych przez Prezesa Oddziału Powiatowego druha Grzegorz Ziarno. Następnie wybrano przewodniczącego Zjazdu druha Pawła Papaja oraz komisje zjazdowe (mandatową, uchwał i wniosków i wyborczą). Prezes Zarządu Powiatowego Grzegorz Ziarno przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu a przewodniczący Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z pracy Komisji wraz z oceną pracy Zarządu za ostatnie 5 lat. W dalszej części Zjazdu odbyło się Sprawozdanie Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków. Następnie w obradach nastąpiła przerwa w celu ukonstytuowania nowego Zarządu Oddziału Powiatowego.

Skład nowego Zarządu:

Prezes Grzegorz Ziarno

V-ce Prezes Adam Zielnik

V-ce Prezes Jan Mól

V-ce Prezes Roman Żelazny

V-ce Prezes Janusz Kika

V-ce Prezes Maciej Skupień

Skarbnik Krzysztof Wolczyński 

Członkowie Prezydium:

Zbigniew Wrzesień

Bogusław Sobczyk

Członkowie Zarządu:

Krzysztof Solecki

Bartłomiej Żurek

Lucjan Gajda

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego Związku OSP RP:

Przewodniczący Andrzej Soczówka

V-ce przewodniczący Jarosław Kubiczek

Członek Mateusz Ślusarczyk

Członek Łukasz Stach

Członek Waldemar Wiśniewski

Członek Paweł Kubik

Sekretarz: Bartłomiej Gajda

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego:
Grzegorz Ziarno
Adam Zielnik