Nowe legitymacje dla strażaków OSP

Strażacy z ochotniczych straży pożarnych otrzymają nowe legitymacje służbowe, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało już w tej sprawie projekt do konsultacji.

Legitymacja będzie elektroniczną plastikową kartą procesorową z interfejsem bezstykowym z wbudowanym układem elektronicznym i ze zdjęciem. Projekt zakłada, że legitymacja będzie wydawana na wniosek strażaka, który należy złożyć w komendzie powiatowej PSP, a podstawą do wydania będzie informacja o ukończeniu szkolenia podstawowego z wynikiem pozytywnym. Celem wprowadzenia legitymacji jest rejestracja i identyfikacja strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych. Legitymacja będzie również służyć w celu korzystania z dodatkowych świadczeń, które mogą zostać przyznane zgodnie z art. 27 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.