Gminny Dzień Strażaka w Rodakach

W sobotę, 21 maja odbył się Gminny Dzień Strażaka. Uroczystość została zorganizowana na placu przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rodakach.

Obchody Dnia Strażaka z gminy Klucze rozpoczęły się plenerowa mszą świętą przy amfiteatrze za remiza OSP Rodaki. Przewodniczył jej kapelan naszych strażaków ks. Marek Łabuda z Klucz, który dokonał również poświęcenia nowo pozyskanego wozu strażackiego dla OSP Klucze. Następnie obyła się ceremonia strażacka, którą rozpoczął złożeniem meldunku prowadzący druh Radosław Murias Z-cy Komendanta Powiatowego PSP z Olkusza bryg. Michałowi Polakowi. Odbyły się również przemówienia min. Wójta Gminy Klucze Norberta Bienia oraz zaproszonych gości. Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie medali wyróżniającym się druhom. Złoty Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został wręczony druhom: Marcinowi Orubie z Rodak, Marcinowi Dąbrowskiemu z Kwaśniowa oraz Jarosławowi Płonce z Klucz. Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Paweł Świstak, Dariusz Jeziorny, Łukasz Gawron oraz Norbert Bień. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie; Dawid Grzegorczyk, Erwin Wilk, Grzegorz Abrożkiewicz, Krzysztof Boruń, Bartłomiej Myszor. Odznakę Wzorowy Strażak otrzymali druhowie: Agnieszka Myszor, Monika Gajewska. Odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zostali wyróżnieni, Złotą: Julia Furgacz, Gabriela Gieszczyk, Zuzanna Gieszczyk. Srebrną: Klaudia Plutka. Brązową: Wiktor Nabagło, Oskar Chojnacki, Aleksander Marek. Po zakończeniu uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek do remizy OSP