V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego OSP z Małopolski

W Szkole Aspirantów w Krakowie odbył się V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego. Najważniejszym elementem Zjazdu było wybranie nowych władz na następna kadencję Zarządu Wojewódzkiego. Grzegorz Ziarno, który pełni funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego OSP w Olkusz został wybrany na Sekretarza Zarządu.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego:

 1. Prezes                                              – Edward Siarka
 2. Wiceprezes                                     – Bębenek Marek
 3. Wiceprezes                                     – Filipek Piotr
 4. Wiceprezes                                     – Gaweł Marcin
 5. Wiceprezes                                     – Jarocha Andrzej
 6. Wiceprezes                                     – Kuczkowicz Jan
 7. Wiceprezes                                     – Motyka Paweł
 8. Wiceprezes                                     – Smółka Łukasz
 9. Wiceprezes                                     – Zięba Leszek
 10. Sekretarz                                         – Ziarno Grzegorz
 11. Skarbnik                                           – Gwiazdonik Andrzej
 12. Członek prezydium                        – Całka Tomasz
 13. Członek prezydium                        – Domagała Adam
 14. Członek prezydium                        – Janczy Grzegorz
 15. Członek prezydium                        – Kosiba Krzysztof
 16. Członek prezydium                        – Kwarciak Antoni
 17. Członek prezydium                        – Linca Jacek
 18. Członek prezydium                        – Łach Leszek
 19. Członek prezydium                        – Obstarczyk Jerzy
 20. Członek prezydium                        – Pachoń Waldemar
 21. Członek prezydium                        – Tracz Adam
 22. Członek prezydium                        – Rzemiński Adam
 23. Członek prezydium                         – Zalewski Marian

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący          – Ryszard Pikul
 2. Wiceprzewodniczący – Krzysztof Malik
 3. Sekretarz                      – Czesław Cudek
 4. Członek                         – Marek Nowak
 5. Członek                         – Janusz Piszczór

Wojewódzki Sąd Honorowy

 1. Przewodniczący           – Marek Gabzdyl
 2. Wiceprzewodniczący  – Wojciech Ruśniak
 3. Sekretarz                       – Jarosław Wąsik
 4. Członek                          – Józef Osmęda