Jelcz z OSP Rodaki idzie na sprzedaż

Strażacki wóz marki Jelcz 004 o oznaczeniu GCBA 6/32,  który jest na wyposażeniu OSP Rodaki został wystawiony na sprzedaż.

. W ubiegłym roku został on zastąpiony nowoczesnym samochodem marki Renault D16 i teraz na dwa wozy nie ma miejsca w garażu. W Żółtym Jeżu pojawiło się ogłoszenie przetargowe o treści:

Gmina Klucze sprzeda samochód specjalny pożarniczy marki Jelcz 004. Numer rejestracyjny KAH804Z rok produkcji 1988, badanie techniczne ważne do maja 2023. Cena wywoławcza samochodu wynosi 22 tysiące zł. brutto. Oferty zawierające dane: imię, nazwisko, nazwę podmiotu, adres, telefon, cenę zakupu należy złożyć do dnia 10.06.2022 r. do godz. 13:00 osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 004.