I Gminny Tydzień Artystyczno-Sportowy

W piątek 10 czerwca, na terenie szkoły w Kwaśniowie odbyło się podsumowanie I Gminnego Tygodnia Artystyczno-Sportowego.

Szkoła Podstawowa w Rodakach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kwaśniowie Dolnym byli organizatorami tegorocznej imprezy. Na miejscu odbyły różne konkurencje sportowe. Były również bardzo ciekawe występy artystyczne, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rodak i Kwaśniowa zajęły się organizacją strefy gastronomicznej.