Ćwiczenia gminne w Kobylicy

W minionym tygodniu w sobotę odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Klucze.

Głównym założeniem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych podczas pożaru lasów na rozległym terenie. Nad prawidłowością prowadzonych działań czuwał druh Michał Dziechciewicz z PSP Olkusz. Podczas trwania ćwiczeń na miejscu pojawił się Radny Województwa Małopolskiego Marcin Cockiewicz, który jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego przekazał druhom z OSP Kwaśniów i OSP Chechło nowy sprzęt strażacki. Na zakończenie odbyło się podsumowania i oceny przebiegu ćwiczeń oraz wspólne grillowanie.