Ostatnie pożegnanie dha Stefana Podsiadło

W piątek 24 listopada w Rodakach odbyło się ostatnie pożegnanie śp. Druha Stefana Podsiadło. Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomości o śmierci druha Stefana, który odszedł na wieczny odpoczynek w wieku 86 lat.

W szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Rodakach był od 1947 roku, przez ponad 70 lat. Druh Stefan od początku widział potrzebę społecznego działania i niesienia pomocy ludziom i ich dobytkowi zagrożonego przez pożar. Był wielokrotnie odznaczany i honorowany za swe zasługi. W 2004 roku z rąk Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego odebrał Złoty Krzyż Zasługi dla Pożarnictwa, który jest przyznawany strażakom mającym ponad 50 letni staż w OSP i aktywnie uczestniczą w działalności jednostki. W 2017 dr Stefan został odznaczony Medalem  Zasłużony dla Powiatu Olkuskiego. Żałobną mszę św. w kościele pw. NMP Częstochowskiej w Rodakach odprawili ks. Marek Plebanek oraz ks. Jarosław Kwiecień. Złożeniu do grobu ciała druha Stefana towarzyszyły dźwięki syren samochodów strażackich i pochylone na znak żałoby sztandary.

Spoczywaj w pokoju…