Zebranie sprawozdawcze w OSP Rodaki

Z początkiem każdego roku na terenie naszej gminy rozpoczynają się zebrania sprawozdawcze w OSP. 16 lutego odbyło się takie zebranie w OSP Rodaki, podczas którego odczytano sprawozdania z działalności jednostki. Zarządowi OSP udzielono absolutorium.