Zebranie Zarządu OP ZOSP RP w Olkuszu

W sobotę 25 stycznia 2020 r. w remizie OSP Rodaki odbył się Zjazd Sprawozdawczy Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olkuszu.

Prezes Zarządu Powiatowego Grzegorz Ziarno przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 rok. Podczas spotkania został także nieoficjalnie zaprezentowany nowy sztandar związkowy, który uroczyście zostanie przekazany strażakom w maju na rynku w Olkuszu. Z okazji 20-lecia istnienia Oddziału Powiatowego Związku OSP w Olkuszu, wszyscy członkowie zarządu zostali z tej okazji uhonorowani pamiątkowymi orderami.