Galeria obrazów

Bardzo znaczącą dla gości i mieszkańców Rodak jest zlokalizowana w remizie OSP galeria obrazów pochodzących z przełomu lat 45-50 XX w. nawiązujących tematycznie do istniejącego przed laty dworu w Rodakach oraz tragicznego w skutkach pożaru wsi, który miał miejsce w 1928r. Na malowidłach tych można zobaczyć również budynek starej szkoły, kościółek drewniany z 1601r. oraz pierwszą remizę OSP Rodaki oraz panoramę Rodak. Obrazy te malowane były przez miejscowych artystów.