Zarząd OSP Rodaki

prezes trzy_gwiazdki dwie_gwiazdki jedna_gwiazdka
Damian Adamuszek
Radosław Karolczyk Tomasz Słota Dawid Antosiak
Prezes Naczelnik Z-ca prezesa Z-ca naczelnika
jedna_gwiazdka jedna_gwiazdka jedna_gwiazdka
Halina Ładoń Marcin Oruba Piotr Domagała  
Sekretarz Skarbnik Gospodarz

Komisja Rewizyjna

trzy_gwiazdkiR jedna_gwiazdkaR jedna_gwiazdkaR
Stanisław Pandel Janusz Szeląg Przemysław Wojnar
Przewodniczący Członek Członek

Kierownictwo PSP Olkusz

  • mł. bryg. mgr. inż. Piotr Pandel

    Komendant Powiatowy

  • bryg. mgr inż. Michał Polak
    Z-ca Komendanta Powiatowego

Zarząd OSP Rodaki w poprzednich kadencjach:

Lata 2015-2022:

prezes: Józef Domagała
zastępca prezesa: Tomasz Słota
naczelnik: Radosław Karolczyk
zastępca naczelnika: Dawid Antosiak
sekretarz: Halina Ładoń
skarbnik: Marcin Oruba
gospodarz: Piotr Domagała
Komisja rewizyjna
przewodniczący: Stanisław Pandel
członek: Janusz Szeląg
członek: Damian Adamuszek

Lata 2010-2015:

prezes: Józef Domagała
zastępca prezesa:Tomasz Słota
naczelnik: Radosław Karolczyk
zastępca naczelnika: Dawid Antosiak
sekretarz: Halina Ładoń
skarbnik: Marcin Oruba
gospodarz: Piotr Domagała
Komisja rewizyjna
przewodniczący: Stanisław Pandel
członek: Janusz Szeląg
członek: Damian Adamuszek

Lata 2005-2010:

prezes: Józef Domagała
zastępca prezesa:Tomasz Słota
naczelnik: Radosław Karolczyk
zastępca naczelnika: Dawid Antosiak
sekretarz: Halina Ładoń
skarbnik: Kazimierz Gaj
gospodarz: Czesław Mudyna
Komisja rewizyjna
przewodniczący: Stanisław Pandel
członek: Janusz Szeląg
członek: Walentyna Kardynał

Lata 2000-2005:

prezes: Józef Domagała
zastępca prezesa:Tomasz Słota
naczelnik: Andrzej Tkacz
zastępca naczelnika: Dawid Antosiak
sekretarz: Halina Ładoń
skarbnik: Kazimierz Gaj
gospodarz: Czesław Mudyna
Komisja rewizyjna
przewodniczący: Stanisław Majewski
członek: Stanisław Pandel

członek: Walentyna Kardynał

Lata 1995-2000:

prezes: Zimniak Jerzy
naczelnik: Podsiadło Stefan
skarbnik: Gaj Kazimierz
sekretarz: Piec Augustyn

Lata 1982:

prezes: Sosnowski Zenon
naczelnik: Podsiadło Stefan
skarbnik: Gaj Kazimierz
sekretarz: Piec Augustyn

Lata 1963-1982:

prezes: Konieczniak Władysław
naczelnik: Majewski Stanisław
z-ca naczelnika: Podsiadło Stefan
skarbnik: Mrówka Stanisław
sekretarz: Sosnowski Zenon

Lata 1945-1963:

prezes: Wincenty Załoga
naczelnik: Jan Rembelski
z-ca naczelnika: Majewski Stanisław
sekretarz: Zieliński Julian
gospodarz: Zieliński Edward
skarbnik: Konieczniak Władysław

Lata 1939 – 1945:

naczelnik: Roman Majewski
z-ca naczelnika: Władysław Brodziński
gospodarz: Jan Rembelski
sekretarz: Władysław Słomczyński

Lata 1932 – 1939:

prezes: Leśniak Błażej
naczelnik: Majewski Roman
z-ca naczelnika: Brodziński Władysław
sekretarz: Zieliński Julian
gospodarz: Rembelski Jan
skarbnik: Załoga Wincenty

Lata 1929 – 1932:

komendant: Majewski Roman
zastępca komendanta: Brodziński Władysław
sekretarz i adiutant: Julian Zieliński