Swojacy

Jest to jedyna w gminie Klucze grupa, która charakteryzuje się specyficznym podejściem do tradycji i obrzędowości. Jest to zespół po części kabaretowy, prezentujący scenki rodzajowe w bardzo humorystyczny sposób. Zespół wyjeżdża na przeglądy kabaretów, zdobywa dyplomy i duże uznanie widzów. Powstał 10 lat temu, skupia zmiennie ok. 10 osób. Zespół uczestniczy w imprezach wiejskich i lokalnych, jest mocno zaangażowany w działania na rzecz zachowania lokalnej kultury i obrzędowości. Zespół tworzy grupę międzypokoleniową.