Świetlica

Strażacy rzadko korzystają z dotacji z zewnątrz. Szczęśliwym okazał się rok 2007. Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie przyznała strażakom dotację w kwocie 10. tysięcy złotych na realizację projektu pt. „Druhy zuchy inspirują – Rodackie Centrum Promocji i Przedsiębiorczości”. Projekt został wysłany na konkurs „Nasza wieś – naszą szansą” organizowany przez Fundację (autorką projektu była Halina Ładoń – sekretarz OSP. W ramach projektu zakupiono: dwa komputery z oprogramowaniem i podłączeniem do internetu, drukarkę, skaner, wyposażono dwa pomieszczenia w krzesła i stoliki, a na betonową podłogę zakupiono wykładzinę dywanową. Pomieszczenia zostały wyremontowane na koszt gminy: wykonano nowe wylewki, wymieniono instalację elektryczną, wymieniono drzwi, całość została pomalowana.

IMG_0719Strażacy ze swoich skromnych środków finansowych zakupili stół bilardowy oraz stół z piłkarzykami. Najwięcej problemów było z wniesieniem stołu bilardowego, po schodach do świetlicy, ale wspólnymi siłami jakoś to poszło. Pozyskali także środki finansowe na zakup telewizora i DVD.

Oficjalne otwarcie świetlicy odbyło się przy udziale Wójta Gminy Klucze i Zastępcy Wójta 11-09-2007r. Było też wielu gości z Rodak, którzy reprezentowali wszystkie miejscowe organizacje.

Po uroczystym przecięciu wstęgi pani Wójt dokonała pierwszego rozbicia bil na stole bilardowym. Co prawda mistrzowskie rozbicie to nie było, jak widać na zdjęciu poniżej, ale zapraszamy do nas częściej na rozgrywki.

Obecnie świetlica jest miejscem spotkań młodzieży, dzieci i dorosłych. Odbywają się w niej spotkania integracyjne, zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży, ze świetlicy korzystają także panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Świetlica stała się miejscem o jakim marzyli mieszkańcy Rodak. Młodzież przesiadywała na przystankach, nie miała gdzie się podziać, bo nie ma innego miejsca.

IMG_0724Obecnie młodzież może spędzić tu swój wolny czas, może korzystać z internetu, może rozegrać partię szachową, lub pograć w bilard. Jest to miejsce stwarzające szansę kulturalnego spędzenia czasu, wymiany informacji i wiedzy, oraz miejsce nawiązania więzów międzypokoleniowych.

Centrum Promocji zmobilizowało także społeczność Rodak, a w szczególności kobiety i przedstawicieli innych organizacji do udziału w wielu szkoleniach i warsztatach, co z kolei w znaczny sposób pobudziło lokalną przedsiębiorczość. Ta aktywność spowodowała, że Rodaki 25 czerwca 2008r. odwiedzili przedstawiciele Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, którzy przyjechali do Rodak w ramach wizyty studyjnej z grupą 26 osób reprezentujących różne stowarzyszenia. Podczas tego spotkania prezentowane były dokonania naszej społeczności. Goście odwiedzili nasze Centrum Promocji, byli zachwyceni wyposażeniem.