Podtrzymywanie tradycji

tradycja7Mieszkańcy Rodak bardzo dużą wagę przywiązują do przekazywania dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu. Podczas imprez prezentowane są stare obrzędy, stare stroje i zwyczaje.

Podczas imprez organizowanych w Rodakach takich jak: Dzień Chleba, Przygoda z Zielona Gęsią, Małopolski Festiwal Koszenia Łąk. Mistrzostwa w Koszeniu Kosą, Jarmark Smaków prezentowane były scenki rodzajowe przybliżające codzienne życie na wsi.

Nie musimy czytać o tym w książkach lecz możemy to podejrzeć i poczuć ten klimat. Można było zobaczyć jak robiono masło w maśniczce, kiszono kapustę w beczce, skubano pierze, jak młócono zboże cepami, usypiano dziecko w gajdzie czy jak wyrabiano chleb i klepano kosy.

W 2010 roku Rodaki przystąpiły do projektu „Otwarte Zagrody” mającego na celu promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Izba Pamiątek

W 2007r. powstała w Rodakach Izba Regionalna. Dzięki dotacji w kwocie 10.000 zł. otrzymanej z Fundacji „Wieś Polska 2000” im. Macieja Rataja zrealizowano projekt pt. „Chcemy zatrzymać czas”. W ramach projektu wybudowano oryginalny piec chlebowy, zgromadzono eksponaty, czyli dawne przedmioty codziennego użytku, zakupiono stoliki, krzesła i regały do sali znajdującej się obok Izby, gdzie odbywają się warsztaty związane z tradycją i kulturą ludową. Eksponaty do Izby są zbierane nadal, realizatorzy projektu marzą, aby zgromadzić ich w jednym miejscu jak najwięcej. Obecnie przeszukiwane są nadal strychy i piwnice starych domostw oraz szuflady, w których znajdują się stare dokumenty związane z naszą miejscowością i mieszkańcami wsi Rodaki. Izba Pamiątek zlokalizowana jest w jednym z drewnianych domków przy ulicy Poprzecznej.

W remizie OSP Rodaki przechowywany jest przedwojenny sztandar Kola Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Na terenie Rodak działa bardzo prężnie Kolo Gospodyń Wiejskich, którego członkinie na rożnych imprezach prezentują w swoim repertuarze stare ludowe piosenki.