Strażacka warta

Strażacka warta przy Grobie Pańskim to już wieloletnia tradycja w naszej OSP Rodaki, nawiązująca do pilnowania Grobu Chrystusa przez żołnierzy rzymskich. Po zakończeniu liturgii Najświętszy Sakrament przeniesiony został do Grobu Pańskiego, przy którym strażacy pełnili kolejno warty.