Pociąg przez Rodaki?

W Gminie Bolesław zaplanowane są spotkania informacyjne dotyczące konsultacji społecznych w zakresie opracowanego projektu dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego „ w zakresie przebiegu korytarza kolejowego na terenie Gminy Bolesław.  Jedna z planowanych linii przebiega przez Rodaki i Ryczówek.

Więcej informacji oraz mapy z wariantami planowanych linii kolejowych do pobrania na stronie internetowej Gminy Bolesław .

Poniżej wycinek jednego z wariantów planowanej trasy kolejowej biegnącej przez miejscowości Rodaki oraz Ryczówek.