Sty
19

Wypadek w drogowy w Chechle

W sobotę 18 stycznia o godzinie 22:00 do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Olkuszu wpłynęła informacja o wypadku drogowym w miejscowości Chechło. Ze zgłoszenia wynikało, że samochodem osobowym, który uległ wypadkowi podróżowały dwie osoby. Pojazd stanął w płomieniach, jednak kierowcy jak i pasażerowi udało się opuścić płonący wrak.

czytaj więcej…

Mar
21

Oświetlenie na wieży kościelnej

21 marca strażacy z naszej OSP Rodaki przy użyciu zwyżki z PSP Olkusz próbowali wymienić niedziałające żarówki oświetlające krzyż na wieży kościelnej w Rodakach. Niestety 25 metrowy wysięg zwyżki do tego nie wystarczył. Obecny na miejscu Inspektor Obrony Cywilnej z Gminy Klucze Józef Filipek, obiecał nam, że załatwi wyższy dźwig. W galerii umieszczonych jest kilka zdjęć z widokiem, jaki jest na Rodaki z wieży kościelnej.

Mar
17

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 16 .03.2013 r odbyło się w naszej OSP zebranie sprawozdawcze za rok 2012. Na zebranie przybyło 46 druhów oraz zaproszeni goście. W śród nich, zastępca wójta Gminy Klucze Pani Ilona Szczęch Inspektor referatu OC Gminy Klucze Pan Józef Filipek, sołtys sołectwa Rodaki Pani Barbara Wojnar, przewodnicząca KGW Rodaki Pani Alicja Jeziorny oraz przedstawiciel szkoły podstawowej w Rodakach Pani Dorota Kożuch. Zebranie otworzył prezes OSP rodaki Józef Domagała. Przewodniczącym zebrania został duch Józef Filipek, który poprowadził zebranie. Prezes odczytał sprawozdanie z działalności naszej OSP za rok 2012. Następnie naczelnik Radosław Karolczyk przedstawił sprawozdanie w działalności operacyjnej naszej jednostki. Sprawozdanie skarbnika za rok 2012 odczytał skarbnik druh Marcin Oruba. Sprawozdanie komisji rewizyjne przedstawił druh Stanisław Pandel. Po odczytaniu sprawozdań udzielono absolutorium zarządowi OSP za rok 2012.

Mar
12

Zakończenie budowy

Z końcem lutego 2013 roku zakończyły się prace wykończeniowe w naszej nowej remizie, wykonywane przez P.W.B. Gil z Wolbromia. 8 marca 2013 roku obiekt został oficjalnie odebrany od firmy, która go budowała. Odbioru tego dokonała kilkuosobowa komisja. Z ramienia Gminy Klucze była to W-ce Wójt Ilona Szczęch, Kierownik Referatu Zamówień Publicznych Piotr Seweryn Inspektorzy Gminni Joanna Kujawa-Popowska i Andrzej Grzegorczyk oraz inspektor budowy Jan Curyło. Z naszej strony w komisji był Naczelnik OSP Rodaki Radosław Karolczyk, Radna Halina Ładoń, oraz Sołtys Barbara Wojnar. Wykonawcę reprezentował właściciel firmy Lesław Gil, kierownik budowy Krzysztof Pałka i projektant Adam Marchajski. Oficjalne otwarcie nowej sali dla mieszkańców Rodak przewidujemy na 7 kwietnia. Do tego czasu chcemy jeszcze wykonać kilka prac związanych z doposażeniem obiektu.

Mar
7

Zebranie KGW Rodaki

W dniu 06.03.2013r odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, coroczne zebranie walne sprawozdawcze Koła Gospodyń Wiejskich z Rodak. Na spotkanie przybyło 31 pań, na czele z naszą Panią Wójt Iloną Szczęch, oraz zaproszeni goście. W tym roku do koła zapisały się dwie nowe członkinie.

 

Sty
31

Pompowanie wody

W dniu 31.01.2013r. zostaliśmy wezwani do wypompowania wody przy ulicy Prostej. W akcji udział brali: Domagała Piotr, Karolczyk Radosław, Paszyński Maciej, Świstak Paweł.

Gru
23

Spotkanie opłatkowe w Krakowie

W sobotę 22 grudnia w Szkole Aspirantów w Krakowie odbyło się IV coroczne spotkanie opłatkowe małopolskich strażaków. W spotkaniu tym uczestniczyła także delegacja strażaków z naszej OSP Rodaki, oraz wielu zaproszonych gości: Metropolita Krakowski Stanisław Dziwisz, Prezes Zarządu Głównego ZOSPRP Waldemar Pawlak, posłowie Joanna Bobowska, Ireneusz Raś, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP Edward Siarka, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Marek Sowa, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Andrzej Mróz, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek, kapelan Krajowy Strażaków ks. prałat bryg. Krzysztof Jackowski, Kapelan Małopolskich Strażaków kpt. Władysław Kulig, Dyrektor regionalny Lasów Państwowych w Krakowie mgr inż. Stanisław Sennik. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy podzielili się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia, a następnie uczestniczyli w przygotowanej Wigilii.

Gru
22

Kalendarze strażackie

Zakończona została tegoroczna akcja roznoszenia kalendarzy przez naszych strażaków z OSP Rodaki. Brało w niej udział 12 naszych druhów: R. Karolczyk, J. Domagała, M. Oruba, M. Paszyński, P. Świstak, K. Majewski, K. Syguła, D. Grzegorczyk, J. Szeląg, D. Ziaja, P. Wojnar i J. Szostek. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości, którzy przy tej okazji wsparli finansowo naszą jednostkę. Pieniądze, które uzyskaliśmy w tym roku za kalendarze zostaną przekazane na zakup wyposażenia do nowo budowanej sali weselnej.

Lis
25

Obchody 98. rocznicy Bitwy pod Krzywopłotami

bitwa2012W niedzielę 18 listopada 2012r odbyły się na cmentarzu w Bydlinie uroczystości związane z 98 rocznicą bitwy pod Krzywopłotami. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był Wójt Gminy Klucze Kazimierz Ściążko, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy. Na uroczystości tej byli strażacy z naszej OSP Rodaki, wraz z pocztem sztandarowym, w składzie: R. Karolczyk, J. Domagała, Ł. Habrzyk, P. Domagała i J. Szelag. Całość rozpoczęła się przemarszem na cmentarz w Bydlinie w sformowanym pochodzie spod szkoły. Na cmentarzu uroczystą Mszę Świętą celebrował JE Ks. Biskup Grzegorz Kaszak Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej. Po mszy odbyła się uroczysta zmiana wart, apel poległych i salwa honorowa, wykonana przez Kompanie Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Obchody zakończył spektakl muzyczno-poetycki w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej w Bydlinie.

czytaj więcej…