Zebranie sprawozdawcze

W dniu 16 .03.2013 r odbyło się w naszej OSP zebranie sprawozdawcze za rok 2012. Na zebranie przybyło 46 druhów oraz zaproszeni goście. W śród nich, zastępca wójta Gminy Klucze Pani Ilona Szczęch Inspektor referatu OC Gminy Klucze Pan Józef Filipek, sołtys sołectwa Rodaki Pani Barbara Wojnar, przewodnicząca KGW Rodaki Pani Alicja Jeziorny oraz przedstawiciel szkoły podstawowej w Rodakach Pani Dorota Kożuch. Zebranie otworzył prezes OSP rodaki Józef Domagała. Przewodniczącym zebrania został duch Józef Filipek, który poprowadził zebranie. Prezes odczytał sprawozdanie z działalności naszej OSP za rok 2012. Następnie naczelnik Radosław Karolczyk przedstawił sprawozdanie w działalności operacyjnej naszej jednostki. Sprawozdanie skarbnika za rok 2012 odczytał skarbnik druh Marcin Oruba. Sprawozdanie komisji rewizyjne przedstawił druh Stanisław Pandel. Po odczytaniu sprawozdań udzielono absolutorium zarządowi OSP za rok 2012.