Zakończenie budowy

Z końcem lutego 2013 roku zakończyły się prace wykończeniowe w naszej nowej remizie, wykonywane przez P.W.B. Gil z Wolbromia. 8 marca 2013 roku obiekt został oficjalnie odebrany od firmy, która go budowała. Odbioru tego dokonała kilkuosobowa komisja. Z ramienia Gminy Klucze była to W-ce Wójt Ilona Szczęch, Kierownik Referatu Zamówień Publicznych Piotr Seweryn Inspektorzy Gminni Joanna Kujawa-Popowska i Andrzej Grzegorczyk oraz inspektor budowy Jan Curyło. Z naszej strony w komisji był Naczelnik OSP Rodaki Radosław Karolczyk, Radna Halina Ładoń, oraz Sołtys Barbara Wojnar. Wykonawcę reprezentował właściciel firmy Lesław Gil, kierownik budowy Krzysztof Pałka i projektant Adam Marchajski. Oficjalne otwarcie nowej sali dla mieszkańców Rodak przewidujemy na 7 kwietnia. Do tego czasu chcemy jeszcze wykonać kilka prac związanych z doposażeniem obiektu.