Pożar w Kluczach – dogaszanie

Już piąty dzień trwa akcja gaśnicza hali na terenie Osady w Kluczach, w której były składowane nielegalnie śmieci.

Strażakom udało się opanować ogień, ale aby całkowicie go ugasić było konieczne wejście do wnętrza hali. Lecz z powodu możliwości zawalenia się ścian budynku było to niemożliwe. Z tego powodu, aby przyspieszyć akcję gaśniczą w czwartek Wójt Gminy Klucze ściągnął na miejsce pożaru ciężki sprzęt budowlany. Prace ruszyły i w piątek w południe większość ścian była już rozebrana a strażacy mogli wejść bezpiecznie do środka. Akcja gaśnicza jest na bieżąco nadzorowana przez Koordynatora Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Klucze Andrzeja Janika.