Dzień Seniora w Rodakach

W sobotę 1 lutego 2020 r. w remizie OSP Rodaki odbył się zorganizowany przez Wójta Gminy Klucze i Radę Sołecką z Rodak Dzień Seniora. Przybyło na niego ponad 100 mieszkańców naszej miejscowości. Wieczór seniorom umilił wystep chóru „Rodaczanie”.